Across Connect.

Online účet s
mobilnou aplikáciou.

Pre nášho klienta Across, ktorý sa dlhodobo venuje privátnemu investovaniu, sme vytvorili “Online účet” pre prístup k investičnému účtu.

Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie mobilnej aplikácie Across Connect pre iOS aj Android.

Na začiatku sme realizovali

návrh dizajnu

Na základe biznis špecifikácie sme s klientom vypracovali detailné zadanie a spoločne navrhli UX aplikácie. Pripravili sme grafický návrh celého rozhrania v čistom a prehľadnom štýle, ktorý je zjednotený pre webový portál aj mobilnú aplikáciu.

Systém komponentov

Pri tvorbe sme implementovali znovupoužitelné komponenty. Vďaka nim je aplikácia jednoduchšia na technickú údržbu a jej ďalší vývoj.

Systém komponentov
Push notifikácie

Technické zaujímavosti

PUSH
notifikácie

Mobilná aplikácia Across Connect je zameraná na jednoduchú a efektívnu správu investičného účtu.

K tomu pomáhajú PUSH notifikácie, ktoré sú dostupné pre iOS aj Android.

Používateľ má tak neustály prehľad nad dianím vo svojom portfóliu

Podpisovanie
SMS kódom

V aplikácií sa manipuluje s citlivými finančnými údajmi, preto sme kládli dôraz na bezpečnosť. Medzi metódy, ktoré bolo potrebné implementovať patrí aj 2-faktorové overenie pre potvrdenie vykonaných akcií v aplikácií prostredníctvom SMS kódu.

SMS modal
Podpisovanie SMS kódom
API vrstva

Komunikačná
API vrstva

Aplikácia je postavená nad interným informačným systémom, ktorý vykonáva všetky tranzakčné operácie.

Aby bola aplikácia schopná interagovať s týmto systémom, navrhli sme štruktúru API rozhrania na základe dátového toku aplikácie.

Kľúčovú rolu v projekte zohral nastavený

spôsob spolupráce

Naša firemná kultúra je založená na otvorenej komunikácií. To vždy využívame aj pri realizácií projektov. Online stretnutia a intenzívna komunikácia nám pomáha poskytnúť rýchle a efektívne riešenie aj pri zložitých situáciách. 

Zadávanie spätnej väzby počas beta testingu priamo do nášho projektového systému, zabezpečil klientovi aj nám prehľad nad aktuálne otvorenými úlohami.

Projekt bol pomerne jasne členený na jednotlivé sprinty, aj keď sme si ich explicitne nedefinovali. Aj napriek tomu, že projekt menil rozsah a viacero vecí sme menili “za pochodu”, celková úroveň komunikácie, ochota riešiť problémy (aj počas testovaní) bola výborná.

Igor Gogoľ

Product & Marketing Specialist
Across

Ako profesionáli vieme, že ku každému projektu treba pristupovať osobitne a každé riešenie na mieru si vyžaduje iný prístup. Zároveň však vieme, že treba dodržiavať určitý postup, ktorý sa osvedčil. Vieme tiež, že každý projekt je o spolupráci. Teda práci ako na našej strane, tak aj na strane klienta.