JOJ Group

JOJ Group je najväčšia mediálna skupina na Slovensku. Prevádzkuje TV JOJ a ďalšie televízne a multimediálne portály. Venuje sa produkcii vo vlastných štúdiách pre domáce a medzinárodné projekty.

Dlhodobá spolupráca

S JOJ Group spolupracujeme už dlhodobo. Vytvorili sme pre nich napríklad portál s receptami, či online platformu paywall, kde si navštevník môže prezrieť určitú stránku až po zaplatení poplatku.

Prezentácia
JOJ Group

Tentokrát sme pre klienta vytvorili web s prehľadom všetkých komunikačných kanálov celej JOJ Group. Pracovali sme hlavne s výzvou jednoduchosti spravovania a prehľadnosti webu.

Priebeh
spolupráce

Celý projekt bol rozdelený do troch fáz tak, aby bolo možné stihnút spustiť hlavné obsahové časti webu čo najskôr. Po odovzdaní prvej časti sa bude pokračovať na ďalších fázach.

Spolupráca pokračuje

Počas projektu sme postupne zaškolili budúcich administrátorov webu, aby vedeli stránku spravovať a orientovať sa v nej. Naša práca na projekte sa tým však neskončila. Aj naďalej budeme poskytovať podporu a údržbu pre tento projekt.

Oceňujeme profesionálny prístup, ktorý znamená vysokú odbornosť, ochotnú a rýchlu pomoc pri riešení vzniknutých problémov, či generovanie proaktívnych návrhov na vylepšenie a doplnenie funkcionality produktu, grafických prvkov a pod. Zástupcovia Webikonu dokážu s klientami komunikovať zrozumiteľne, sú empatickí voči ich potrebám, sú vždy k dispozícii a dodržiavajú stanovené deadliny. Webikon nás presvedčil, že sa na nich môžeme v akýchkoľvek situáciách spoľahnúť.

Ivana Semjanová

Marketing director
JOJ GROUP

DPD Plugin

Jednoduchý prenos informácií 
o zásielke

DPD je popredná kuriérska spoločnosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. DPD prišlo so zadaním vytvoriť plugin, ktorý úľahčí e-shopom prenos údajov o objednaných prepravných službách.

ZmudriG

Web, ktorý vzdeláva
mladých ľudí

ZmudriG sa dotýka najmä mladšej generácie a prináša im zaujímavý obsah v rôznych aktuálnych témach. My sme pre nich vytvorili webstránku, ktorá je prehľadná a jednoduchá na správu.