Rob, čo ťa baví
Veríme, že človek sa môže naplno realizovať len vtedy, keď robí to, čo mu prináša radosť. Neustále hľadaj to, čo ťa baví a spôsob ako sa tomu venovať tak, aby to prinášalo úžitok tebe aj ostatným.

Sloboda a zodpovednosť
Spoluprácu vo Webikone zakladáme na zdravom rozume a osobnej zodpovednosti každého z nás. No zo slobodného rozhodnutia vyplýva záväzok splniť dané rozhodnutie. Vo svojej oblasti máš plné práva, ale aj plnú zodpovednosť.

Zdravý rozum
V prostredí, kde nemáme šéfov, pravidlá, príkazy, či zákazy, sa riadime hlavne zdravým rozumom. Rob všetko pre to, aby boli klienti aj kolegovia spokojní a zároveň aby si bol spokojný ty. Pozri si (a dopĺňaj) best practices, vypočuj si podnety iných, no sám sa rozhodni, čím sa budeš riadiť.

Slušnosť
Dobré vzťahy budujeme na základe vzájomného rešpektu a slušnosti.

Rozhodovanie
Rozhoduj sa slobodne. Rozhoduj sa tak, ako najlepšie vieš. Ak niečo nevieš, spýtaj sa, či už kolegu, alebo ľudí mimo firmy. Poraď sa ak to považuješ za potrebné, no nepýtaj si povolenie.

Dohody sú sväté
Splň to, čo si sľúbil. Ľudia, s ktorými si uzavrel dohodu sa na na to spoliehajú. Dohoda sa dá zmeniť ak so zmenou súhlasia všetci, ktorí ju uzavreli. Ústnu dohodu si vážime rovnako ako písomnú zmluvu. Dôležité veci radšej niekde zapisuj, aby sa predišlo nedorozumeniam.

Robíme chyby
Ten, kto nerobí žiadne chyby, málo riskuje. Akú chybu si spravil dnes? Čo si sa z nej naučil?
Neustále sa učíme a skúšame nové veci a prístupy. V ideálnom prípade na chybách druhých, no žiadna skúsenosť nie je taká silná, ako keď sa niečo naučíš na vlastnej chybe.

Organizačná štruktúra / Šéfovia
Nemáme formálnu organizačnú štruktúru, nemáme formálne pozície a nemáme šéfov. Lídrom môže byť len ten, kto si zaslúži rešpekt ostatných. Nepotrpíme si na tituly, či názvy pozícií.

Prijímanie nových kolegov
Na prjímacom pohovore sa môže zúčastniť ktokoľvek z tímu. Ak máš záujem pracovať s nami, čakaj, že sa stretneš s viacerými. Rozhodnutie o prijatí nového kolegu robí tím. Taktisto si členovia tímu volia svojho lídra, ak to uznajú za potrebné.

Otvorenosť k zmene
Zmena je silnou hybnou silou našej spoločnosti. Buď otvorený k zmenám a neboj sa zmeny iniciovať. Sme otvorení všetkým nápadom a vylepšeniam. A keďže nemáme šéfov, môžeš svoje nápady rovno aj realizovať. Ak k tomu potrebuješ aj kolegov, prizvi ich a realizuj nápad s nimi.

Dovolenka
Na dovolenku môžeš ísť kedy chceš, no zariaď si veci tak, aby tvojou neprítomnosťou netrpeli ostatní.
Dovolenka je dôležitá pre tvoje zdravie. Odsúvanie dovolenky sa nedá opodstatniť žiadnym rozumným dôvodom. Tie najlepšie nápady aj tak nevznikajú v kancelárii…

Pracovný čas
Nemáme stanovený pracovný čas. Každý máme obľúbenú časť dňa, kedy sme najproduktívnejší. Preto niekto pracuje ráno, niekto poobede a niekto v noci.

Miesto práce
Pracujeme tam, kde nám to vyhovuje. Väčšinou z domu. Ak sa ti pracuje lepšie v kancelárii, môžeš prísť. Ak niekde v lese, môžeš pracovať aj odtiaľ.

Delenie zisku
Na úspechu firmy sa podieľajú všetci, a preto si spoločne delíme aj zisk firmy.

Čiara ponoru / Spoločné rozhodovanie
Konzultuj rozhodnutia, ktorých následky by mohli byť pod čiarou ponoru, tzn. rozhodnutia, ktoré majú zásadný vplyv na chod firmy. Strategické rozhodnutia (prijímanie ľudí, strategické projekty, investície) diskutujeme v tíme a pri rozhodovaní uprednostňujeme konsenzus.

Komunikácia
Všetko stojí (a padá) na komunikácii:

 • Pochváľ, keď sa ti niečo páči
 • Namietaj, keď nesúhlasíš
 • Pýtaj sa, keď je niečo nejasné
 • Povedz nie, ak ti niečo nevyhovuje
 • Odpovedaj, keď sa ťa pýtajú
 • Keď nevieš odpovedať, kľudne povedz “neviem”
 • Dávaj spätnú väzbu
 • Kritiku prijímaj s otvorenou mysľou
 • Podeľ sa so zaujímavými informáciami
 • Navrhuj vylepšenia
 • Počúvaj ostatných a žiadaj, aby vypočuli oni teba. Počúvať ale neznamená poslúchať
 • Povedz, keď máš pochybnosti, obavy, alebo len predtuchu
 • Hovor pravdu