Moderné vývojové a testovacie prostredie pre WordPress

Ján Bočínec, Webikon s.r.o.

Moderné vývojové a testovacie prostredie pre WordPress

Ján Bočínec | Webikon s.r.o.

Localhost, mehehééé

(Ne)moderný prístup

Čo je na tom zlé?

Čo sa stane keď otestujeme tento kód na PHP 5.2:

foreach ( $array as list( $a, $b ) ) { …

Čo sa stane ak má produkčný server PHP 5.3?

Čo sa stane ak vývíjate s použitím sessions a potom to nasadíte klientovi na WPEngine?
("Sessions generally aren’t compatible with page caching")

Čo ešte je na tom zle?

Čo sa stane ak začnete používať iné prostredie?

Dá sa to robiť lepšie...

...Vagrant

Čo je to Vagrant?

Prednosti Vagrantu

Shell, Puppet, Chef, Ansible, čo???

Prečo používať Vagrant?

Jednoduchá inštalácia

  1. Nainštalujte Virtualbox (Windows, OS X, Linux Solaris)
    • Nezabudnite si naištalovať všetky "Guest Additions"
  2. Nainštalujte Vagrant
    • Windows, OS X, Debian / Ubuntu, CentOS / RedHat / Fedora

A ako sa to ovláda?

vagrant up

vagrant up --provision / vagrant provision

vagrant halt

vagrant destroy

Auto site Setup

https://github.com/varying-vagrant-vagrants/vvv/wiki/Auto-site-Setup

vvvv-init.sh

vvv-nginx.conf

vvv-hosts

VVV Site Wizard

https://github.com/aliso/vvv-site-wizard

vvv list

vvv new|create|make [site]

vvv delete|rm|teardown [site]

WordPress Theme Review VVV

https://github.com/aubreypwd/wordpress-themereview-vvv

Ďalšie užitočné nástroje

Ďakujem.

Kontakty

@JohnnyPea
[email protected]
johnnypea.wp.sk

www.webikon.sk | facebook.com/Webikon | @webikon
www.wp.sk | facebook.com/WordPress.sk | @WordPressSK

webikon.sk